Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ELTE Digital Institu...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról

Slíz, Marianna Ilona;

Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról

Country
Hungary
Related Organizations
158 references, page 1 of 16

AO. = Anjoukori okmánytár 1-7. [1-6.] Szerk. NAGY IMRE. MTA, Budapest, 1878-1891. [7.] Szerk. TASNÁDI NAGY GYULA. MTA, Budapest, 1920.

BAKONYI DÓRA 2008. A szereplők tulajdonneveinek fordítási kérdései a Harry Potter-kötetekben. In: BÖLCSKEI ANDREA - N. CSÁSZI ILDIKÓ szerk., Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22-24. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszé- kének Kiadványai 1. Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudomá- nyi Tanszéke, Budapest. 519-527.

BALÁZS JÁNOS 1989. A latin a Duna-tájon. In: BALÁZS JÁNOS szerk., Nyelvünk a Duna-tájon. Tankönyvkiadó, Budapest. 95-140.

BÁLINT SÁNDOR 1977. Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából 1-2. Szent István Társulat, Budapest.

BÁRCZI GÉZA 1938. A magyar nyelv francia jövevényszavai. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve I. 12. f α. MTA, Budapest.

BÁRCZI ZSÓFIA 2013. Alicek, Alizok és Évikék. Lewis Carroll Alice's Adventure is Wonderland című regénye névanyagának magyar fordításairól. In: BAUKO JÁNOS - BENYOVSZKY KRISZTIÁN szerk., Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmá- nyok Kara, Nyitra. 176-183.

BARTHA CSILLA 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BASKI IMRE 2007. Csagircsa. Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006. Kunszö- vetség, Karcag.

BAUKO JÁNOS 2013. Kontaktusjelenségek a szlovákiai magyarok személynévhasználatában. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. Savaria University Press, Szombathely. 69-78.

BENKŐ LORÁND 1948. Izsó. Magyar Nyelv 44: 55-57.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.