Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2013

Települési térnövekedés okozta tájkonfliktusok

unknown;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2013
Publisher: ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Country: Hungary
Subjects

műhelykonferencia, geográfus mesterszak

Related Organizations
19 references, page 1 of 2

Beluszky P. (1999): A budapesti agglomeráció kialakulása. - In: Barta Györgyi, Beluszky Pál (szerk.): Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. - Regionális Kutatási Alapítvány, Budapest pp. 27-68.

Dövényi Z. (szerk.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere - MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest 876 p.

Horváth I. (2009): Biatorbágyi körkép. - Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, Biatorbágy p.119

Horváth I. - Körmendi J. (SZERK.) (2007): Biatorbágy város 1192-1966-2007. - Biatorbágy város önkormányzata, Biatorbágy p. 127

Horváth I. - Palovics L. (SZERK.) (2002): Biatorbágy „ezer” éve. - Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, Biatorbágy. p. 272

Körmendi J. (2009): Biatorbágy Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Biatorbágy, 184p.

Körmendi J. - Várkonyi M. (2009): Biatorbágy város sport, szabadidő és kulturális völgy, turizmusfejlesztési és környezetrendezési tanulmányterve. 155 p.

1. táblázat: Szántóterületek földminőség-osztályonkénti %-os megoszlása. (Forrás: A Gödöllő környéki és Galga menti kistérség térségfejlesztési koncepciója 1998)

Agruniver Holding (2009): Gödöllő város környezetvédelmi programja 2009-2014, 64 p.

Dövényi Z. (szerk.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. (2. átdolg. és bőv. kiad.). - MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest. pp. 705-709.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar