Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ELTE Digital Institu...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Magyar névkutatás a 21. század elején

unknown;

Magyar névkutatás a 21. század elején

Country
Hungary
Related Organizations
99 references, page 1 of 10

HoFFmann, isTván: Onomastics and its Interdisciplinary Relations ...................... 11 Farkas, Tamás: International Onomastics and its Hungarian Relations ................ 23 Juhász, Dezső: Scientiic Forums, Institutions and Social Presence of Hungarian Onomastics .................................................................................... 49 Bauko, János: Hungarian Onomastics in Countries Neighbouring Hung.a..r.y..... 63 Research Areas of Hungarian Onomastics

slíz, mariann: General Onomastics ....................................................................... 93 n. Fodor, János: Historical Anthroponomastics .................................................... 115 szilágyi-kósa, anikó: Synchronic Anthroponomastics ........................................ 145 TóTH, valéria: Historical Toponomastics .............................................................. 165 hegeDűs, AttilA: Synchronic Toponomastics ........................................................ 189 T. somogyi, magda: Literary Onomastics .............................................................. 207 raáTz, JudiT: Applied Onomastics .......................................................................... 227 Recollections of Professor Mihály Hajdú

Kiss, Jenő: Introductory Remarks to the Papers Commemorating Mihály Hajdú ...... 253 BárTH m., János: Mihály Hajdú, a Scholar, Researcher and Organizer of Research ...................................................................................................... 255 Balázs, géza: Mihály Hajdú, a Science Promoter and Teacher ............................. 265 szaTHmári, isTván: In Memoriam Mihály Hajdú ................................................... 271 BárTH m. János 2007. Hпromszéki helynevek nyelvészeti elemzése informatikai módszelre.kke Helynévtörténeti Tanulmányok 2: 207-217.

BenKő loránD 1970. Névtudományunk helyzete és feladatai. In: kázmér miklós - végH Jó- zseF szerk., Névtudományi előadások. II. névtudományi konferencia. Budapest 1969N.yelvtudomпnyi Értekezések 70. Akadémiai Kiadó, Budapest. 7-16.

BenKő loránD 1984. A magyarsпg honfoglalпs eltti történetéhezLëved és Etëlköz kapcsán. Magyar Nyelv 80: 389-419.

BenKő loránD 1997. Névtudomпnyunk (Megnyitó az V. Magyar Névtudomпnyi Konferenciпn). In: B. gergely Piroska - HaJdú miHály szerk., Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.)1-2. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. Magyar Nyelvtudományi Társaság - Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, Budapest-Miskolc. 1: 5-9.

BenKő loránD 1998. Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BenKő loránD 2002. Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori tö-r ténetéről. Tпrsadalom- és Műveldéstörténeti Tanulmпnyok 29. MTA Történettudomпnyi-In tézet, Budapest.

BenKő loránD 2003. Beszélnek a múlt nevei.Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről.Akadémiai Kiadó, Budapest.

BenKő loránD 2009. A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.