Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2011

Mester és tanítvány I.

unknown;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2011
Publisher: ELTE Eötvös Kiadó
Country: Hungary
Related Organizations
14 references, page 1 of 2

Szelei Nikolett - Turmezeyné dr. Heller Erika Zenei preferenciavizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fodor Anna - Koósné Sinkó Judit Balkezesek írásnehézségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fehér Judit Éva - dr. Benczik Vilmos „…vágy vonja az égbe, tör magasabbra utat”. . . . . . . . . . . . . . .........4.3.

Ladencsics Tünde - dr. Demeter Katalin „Van-e még barátság a világon?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 61 Kovách Kamilla - Csányi Tamás Tanító szakos egyetemi hallgatók izikai aktivitásán. a..k. v..i7z7sgálata Spieszné Szabó Krisztina Mária - Hunyady Györgyné dr. A magyar és inn szülők iskolával való elégedettségének. v.8i9zsgálata . . .

Grund Helga - Lénárd András A 8-12 éves korosztály megjelenése a közösségi oldalakon, énmegjelenítésük speciális vonásai. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 105 Kovács Viola - dr. Kardos Mária Fotográia felhasználása a vizuális nevelésben . . . . . . . . . .1.1.7. . . .

Juhász Vera - Gergely Ildikó Az énkép alakulása testnevelési játékok segítségéve. l...........1.3.1. . . V. kötet: Tanulás tárgyakkal, Módszertani útmutatódmaúgzóeguum-pe soknak és pedagógusoknak, Nemzeti Kulturális ÖrökzstéégrMiuimnai,s Budapest. Philippi, Simone (2002, szerk.) A 20. századűfvoétsózmete. [magyar ford. Békésné Hegyi Júlia] Taschen sorozat; VdióncKet.K,ia Budapest.

Szilágyi Gábor (1982): A fotóművészet története. A fóénlyarahjozltográiáig. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest.

Töreky Ferenc (2002):Vizuális kommunikáciNó.emzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kardos Mária (2000): Kerettantervi segédlet a NAT Vilzutáúlraisréksuzműveltségterület értelmezéséhez és használatáhofzoalzya1m-4o.né.v (Word dokumentum)

Dr. F. Földi RitaA: pszichikus fejlődés problém.Oáikker, Budapest, 1999. 69-70.

Dr. F. Földi RitAa: hiperaktivitás organikus és lelki hátCtoemree.nius Bt., Pécs, 2005.

Gergely Ildikó: Egészségesebb óvoÓdváokd.ai Nevelés2,009/8. szám, 277.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar