publication . Master thesis . 2013

Mestringsressurser hos mennesker med langvarige generaliserte muskelskjelettlidelser med smerteproblematikk : en kvantitativ studie av mestringsressurser før og inntil ett år etter smertemestringsrehabilitering

Vikan, Jannike Kathrine;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag
  • Country: Norway
Abstract
Master i familiebehandling Introduksjon: Det salutogene perspektivet utforsker hvorfor noen mennesker holder seg frisk til tross for påkjenninger i livet. En ”opplevelse av sammenheng” er det salutogene svaret på dette spørsmålet, og angir menneskets opplevelse av tilværelsen som begripelig, håndterbar og meningsfull. Det teoretiske begrepet opplevelse av sammenheng er operasjonalisert i Sense of Coherence Scale-SoC-29, som måler mestringsressurser. Langvarige muskelskjelett- lidelser med kroniske smerter er en av de største helseutfordringene i vårt samfunn, med store konsekvenser for både pasient, familie og omgivelsene. Pasienters kapasitet til å håndtere str...
Subjects
free text keywords: Mestring, Muskelskjelettlidelser, Kroniske smerter, Salutogenese, SoC-29, multidisiplinære intervensjoner, :Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759 [VDP], :Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764 [VDP], VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764
Any information missing or wrong?Report an Issue