publication . Doctoral thesis . 2016

Saothair Oideachais an Ghúim 1926-46

Ó hUallacháin, Seán Breandán;
Open Access Irish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: University College Cork
  • Country: Ireland
Abstract
Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, oideachas, saoránaíocht, spórt, na teangacha Clasaiceacha, tíreolaíocht, taisteal agus an nádúr, creideamh is stair, a roghnaítear don taighde seo. Tugtar Aguisín (921 lch) le bheith ina threoir do phríomh-bhunachar sonraí na dochtúireachta seo (an chiall ghinearálta mar bhailiúchán eolais atá i gceist le “bunachar” sa tráchtas seo in ionad brí theicniúil ar leith). Trí phríomhchuid atá sa staidéar: “buneolas”, “anailís” is “toradh”. Sa “Bhun...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: An Gúm, Oideachas, Saothair Oideachais
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue