publication . Doctoral thesis . 2019

RTÉ Raidió na Gaeltachta agus cultúr phobal na Gaeltachta

de Mórdha, Dáithí;
Open Access Irish
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: University College Cork
  • Country: Ireland
Abstract
Is é atá leagtha romham agam sa tráchtas seo ná éachtaint a thabhairt ar an dtionchar atá imeartha ag RTÉ Raidió na Gaeltachta ar shaol agus ar chultúr mhuintir na Gaeltachta ó bunaíodh an tseirbhís lán-Ghaeilge i 1972. Déantar scéal RTÉ RnaG a insint, trí fráma tagartha an bhéaloidis agus na heitneolaíochta, den gcéad uair. Tugtar léargas ann ar stair na meán cumarsáide in Éirinn roimh theacht RnaG, agus i bpobail bundúchasacha agus mionlacha ar fud an domhain, agus go háirithe an tslí inar léiríodh cultúr na bpobal úd ar an raidió. Tá anseo cur síos ar na cúinsí inar bunaíodh RTÉ Raidió na Gaeltachta i 1972, maidir le saol na Gaeltachta mar a bhí ag an am, agu...
Subjects
free text keywords: Béaloideas, Raidió, Na meáin chumarsáide, Gaeltacht, Cultúr, Cartlann, Dúchas, Mionlach, Folklore, Media, Radio, Minority language, Indigenous, Culture, Archive
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue