publication . Doctoral thesis . 2018

Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht

Ó Síocháin, Tadhg;
Open Access Irish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: University College Cork
  • Country: Ireland
Abstract
Sa tráchtas seo, déantar iniúchadh ar ról agus ar fheidhm Chaoilte sa luathFhiannaíocht – ó na samplaí is luaithe go dtí c. 1400. Tá mórfhócas ann ar an léiriú a dhéantar ar Chaoilte in Acallam na Senórach agus i nDuanaire Finn go háirithe, ach tagraítear chomh maith do shamplaí níos déanaí den Fhiannaíocht, de réir mar is gá, chun gnéithe ar leith a léiriú. Téitear amach ar ról Chaoilte mar phearsa thairseachúil, mar fhéinní, mar revenant, mar fhile, mar cheoltóir, mar chleasaí agus mar idirghabhalaí idir an traidisiún réamhChríostaí agus luachanna na sochaí Críostaí agus idir an saol daonna agus an saol osnádúrtha. Déantar roinnt de na tréithe agus de na cáilí...
Subjects
free text keywords: Caoilte, Fiannaíocht
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue