publication . Report . 2017

Migrimi i "Dështuar" dhe Kthimi Pavullnetshëm në Kosovë: Trajtimi i Sfidave për Riintegrim të Suksesshëm

Möllers, Judith; Traikova, Diana; Herzfeld, Thomas; Bajrami, Egzon;
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Halle (Saale): Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)
Abstract
Kosova aktualisht përballet me sfidën e riintegrimit të mijëra migrantëve të kthyer që u larguan nga vendi në 2014 / 2015. Kjo valë emigrimi u diskutua në IAMO Policy Brief 24 (Përmbledhje). Pas përballjes me politikat e kufizuara të azilit të vendeve të destinacionit në Evropën Perëndimore, më shumë se 20,000 njerëz u kthyen në Kosovë përgjatë viteve 2015 dhe 2016. Bazuar në rezultatet e një studimi empirik me rreth 180 migrantë të kthyer, kjo Përmbledhje diskuton një numër çështjesh të riintegrimit. Përveç niveleve të ulëta të arsimit dhe aftësive teknike, riintegrimi është penguar mbi të gjitha nga gjendja e vështirë e tregut të punës në Kosovë. Kjo gjendje p...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ddc:330
Any information missing or wrong?Report an Issue