publication . Doctoral thesis . 2011

Inimircigh agus an Ghaeilge: idé-eolaíocht agus cleachtas teanga lucht inimirce na Gaeilge in Éirinn

McCubbin, Justin;
Open Access Irish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: University of Limerick
  • Country: Ireland
Abstract
peer-reviewed Inimircigh agus an Ghaeilge: Idé-eolaíocht agus Cleachtas Teanga Lucht Inimirce na Gaeilge in Éirinn Tá ceisteanna teanga, féiniúlachta agus imeasctha faoi chaibidil sa dioscúrsa náisiúnta ó tháinig borradh faoin inimirce go hÉirinn um chasadh na mílaoise. Is annamh a dhírítear ar cheist an imeasctha le pobal na Gaeilge áfach agus is fíorbheagán plé atá déanta sa litríocht ar inimircigh a bheith ag imeascadh le pobail dúchais mhionteanga i dtíortha eile. Eascraíonn sin as an dlúthnasc a mhothaítear a bheith idir mionteanga agus eitneacht lucht a labhartha, creideamh eisintiúlach a bhfuil tionchar nach beag aige ar theoiric agus ar iarrachtaí aisiom...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: inimircigh agus na Ghaeilge
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue