publication . Article . 1999

An Triail le Mairéad Ní Ghráda

Ní Úrdail, Meidhbhín;
Open Access Irish
  • Published: 01 May 1999
  • Publisher: Foras na Gaeilge
  • Country: Ireland
Abstract
Is minic ráite é gur bhliain thábhachtach í an bhliain 1939 i stair na nualitríochta Gaeilge. Labhair Breandán Ó Doibhlin ar “a new up surge of creative writing [which] coincided more or less with the outbreak of the Second World War”, mar shampla, agus tá sé ráite ag Seán Ó Tuama gur sa bhliain “sin a thosaigh forbairt na nualitríochta”. Is sa bhliain chéanna sin leis a athbhunaíodh an tOireachtas; tugadh thar n-ais do scríbhneoirí na Gaeilge an forum fé leith a bhíodh ann chun a saothar a chur os comhair a bpobal éisteachta agus a bpobal léitheoireachta. Agus is go fonnmhar a chuaigh scríbhneoirí Gaeilge i mbun pinn ag cumadh filíochta, ag saothrú próis agus a...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Nualitríochta, Mhairéad Ní Ghráda, An Triail, Dráma
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue