publication . Part of book or chapter of book . 2018

Dán teagascach dar tús "A dhuine, cuimhnigh ar do chríochaibh déanacha"

Ní Úrdail, Meidhbhín;
Open Access Irish
  • Published: 01 May 2018
  • Publisher: Coiscéim
  • Country: Ireland
Abstract
Tá fáil ar dhán teagascach dar tús ‘A dhuine, cuímhnigh ar do chríochaibh déidheancha’ in isteach is amach le cheithre scór lámhscríbhinn de chuid an ochtú agus an naoú céad déag. Tá, leis, ar a laghad dhá aistriúchán Bhéarla tagtha anuas ón tréimhse chéanna scripte. Is léir, mar sin, go raibh an-éileamh ar an dán féin i measc scríobhaithe in Éirinn san am úd. Chífear thíos gur i meadaracht an chaointe atá sé cumtha, ach má tá, ní roinntear é i strófa ceathairlíneacha tríd síos sna lámhscríbhinní: riaradh neamhstrófach atá le fáil i bhfoinsí áirithe, foinsí luatha áirithe ina measc, agus éagsúlacht iontu san i líon iomlán na línte (ó idir c.240 agus c.280 líne)....
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Filíocht, Scríobhaithe in Éirinn, Ochtú haois déag, Naoú haois déag, Lámhscríbhinní
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue