publication . Part of book or chapter of book . 1999

Aistriúcháin ó Chorcaigh i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge

Ní Úrdail, Meidhbhín;
Open Access Irish
  • Published: 01 Jan 1999
  • Publisher: Nodus Publikationen
  • Country: Ireland
Abstract
Áirítear an t-aistriúchán, mar genre, a bheith ina chuid thábhachtach de chorpus litríochta na Gaeilge fén deichiú aois. Bailíodh, oiriúnaíodh agus cuireadh le chéile abhar agus téamaí nua ó fhoinsí clasaiceacha sa tréimhse go dtí san agus do tháinig bláthú mór ar an obair seo anall go dtí an dara aois déag. Freagraíonn an fuadar chun aistriúcháin a chur ar fáil don fhorás a tháinig ar an dteangain féin nuair a tháinig an Mheán-Ghaeilge (900-1200 AD) chun cinn; agus léiríonn sé, leis, literati na linne sin a bheith ag luí amach ar a dteangain dhúchais a úsáid mar mheán scríte. Deineadh mórchuid cuimsitheoireachta agus mórán múnlála ar abhar ón Laidean i gcás sao...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Mheán-Ghaeilge (900-1200 AD), Don fhorás a tháinig ar an dteangain, Nuatheanga
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue