publication . Part of book or chapter of book . 2019

Féiniúlacht agus teanga

Watson, Iarfhlaith;
Open Access Irish
  • Published: 29 Mar 2019
  • Publisher: Cois LIfe
  • Country: Ireland
Abstract
Sa chaibidil seo dírítear ar an bhféiniúlacht, an náisiún agus teanga. Cuirtear béim ar leith ar choincheap na féiniúlachta de bhrí gurb é coincheap an náisiúin fócas na caibidle. Trasnaíonn coincheap na teanga an dá choincheap eile chun an plé a chur i gcomhthéacs sochtheangeolaíochta. Tá an Ghaeilge ina fráma don phlé uilig. Tugtar eolas don léitheoir ar chuid de na príomhchoincheapa a bhaineann le féiniúlacht agus go háirithe le féiniúlacht náisiúnta, chomh maith le tuiscint ar ról na Gaeilge maidir le teacht chun cinn agus seasamh náisiún agus fhéiniúlacht náisiúnta na hÉireann. 2019-10-01 JG: pdf replaced with publisher's permission
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Irish language, National identity, Multilingualism
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue