Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 11 versions
Publication . Article . Other literature type . 2015

Kawaii - aesthetics made in Japan

Burdzik, Tomasz;
Open Access
Polish
Abstract
Publication name: Burdzik, T. (2015). Kawaii - estetyka made in Japan. Kultura Popularna, (2(44)), 156–165. Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie japońskiego zjawiska zwanego kawaii, cechującego się silnym oddziaływaniem na całym świecie, szczególności w rozrywce, modzie oraz popkulturze. Kawaii jest przymiotnikiem oznaczającym „uroczy”, „kochany”, będącym znaczącym aspektem japońskiej kultury. Kawaii jest również wartością estetyczną oraz metaforycznym znaczeniem pomagającym kreować tożsamość. Różnorakie japońskie postacie będące kawaii stały się popularne. Artykuł omawia znaczenie kawaii, jego genezę oraz przyczyny popularności. Słowa kluczowe: kawaii, Japonia, japońska kultura popularna, kansei, kultura Japonii Abstract: The aim of the article is to present the Japanese phenomenon called kawaii, which has made large impact around the world, especially in entertainment, fashion, and pop culture. Kawaii, an adjective meaning ‘cute’, ‘adorable’, and ‘lovable’, is an important aspect of Japanese culture. Kawaii is also an aesthetical value and a metaphorical meaning which helps in creating the identity. Various Japanese kawaii characters have become popular all over the world. The article presents the meaning of kawaii, the origin of the phenomenon and the causes of its popularity. Keywords: kawaii, Japan, Japanese pop culture, kansei
Subjects by Vocabulary

Dewey Decimal Classification: ddc:301

Subjects

kawaii, Japonia, japońska kultura popularna, kansei, kultura Japonii, Japanese pop culture, Japan, Sociology & anthropology, Soziologie, Anthropologie, Kawaii; Kansei, Kultursoziologie, Kunstsoziologie, Literatursoziologie, Cultural Sociology, Sociology of Art, Sociology of Literature, meaning, popularity, fashion, aesthetics, concept, discourse, entertainment, pop culture, Popularität, Ästhetik, Unterhaltung, Begriff, Diskurs, Mode, Bedeutung, Popkultur, 10200, kawaii, Japonia, japońska kultura popularna, kansei, kultura Japonii, Japanese pop culture, Japan, [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology, [ SHS.ART ] Humanities and Social Sciences/Art and art history, [ SHS ] Humanities and Social Sciences, estetyka

Related Organizations
moresidebar