publication . Article . Under curation

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher;
Open Access Swedish
  • Publisher: Zenodo
Abstract
VIVA-PLAN är ett 3-årigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om hållbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk för hållbar fysisk planering som stödjer olika gruppers engagemang vid förvaltningen av gröna utrymmen och mötesplatser med hänsyn till biologisk mångfald, social integration, välbefinnande, säkerhet och trygghet. Det första målet med projektet var att kartlägga de sociala och ekologiska värdena i två studieområden. Detta faktablad ger en översikt av socioekologiska värden i två områden: Lorens...
Persistent Identifiers
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue