publication . Other literature type . Other ORP type . 2020

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja

Vladimir Meglič;
Open Access
  • Published: 31 Aug 2020
Abstract
Ekolo��ki sektor se je v preteklih letih v EU razvijal hitro, ne samo glede na povr��ine. ki se uporabljajo za ekolo��ko kmetijstvo, ampak tudi glede na ��tevilo gospodarstev in skupno ��tevilo subjektov, registriranih v Uniji, ki se ukvarjajo z ekolo��ko pridelavo, predelavo in tr��enjem.
Persistent Identifiers
Download fromView all 1 versions
Open Access
Zenodo
Other ORP type . 2020
Provider: Datacite
Open Access
ZENODO
Other literature type . 2020
Provider: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue