Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2020

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek;
Open Access
Polish
Published: 27 Oct 2020
Publisher: Zenodo
Abstract

Rok 2020 przyniósł nam całkowicie niespodziewaną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, stały się główną przyczyną pojawienia się spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotknęło niemalże wszystkie gospodarki światowe, w tym także gospodarkę polską. Spowolnienie gospodarcze dało się także odczuć w województwie łódzkim. Ten fakt spowodował pojawienie się dość silnego zjawiska niepewności także pośród łódzkich przedsiębiorców. Po pewnym okresie można było zaobserwować, iż część przedsiębiorców, menedżerów czy dyrektorów zarządzających zaczęło lub wzmocniło swoją aktywność polegającą – mówiąc bardzo ogólnie – na szczegółowej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Między innymi ten fakt stał się główną przyczyną do powstania Raportu Statystycznego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest on w całości poświęcony jednemu z elementów składowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jest nim analiza wskaźników koniunktury gospodarczej. Głównymi adresatami Raportu są łódzcy przedsiębiorcy. Wydaje się, że Raport ten będzie także wartościowy dla władz samorządowych, studentów ekonomii i zarządzania oraz dla wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami gospodarczymi w woj. łódzkim.

Subjects

koniunktura gospodarcza

Related to Research communities
moresidebar