Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Other literature type . 2021

AMČR-PAS Základní principy používání a návod pro archeology

Pajdla, Petr; Novák, David; Mařík, Jan; Komoróczy, Balázs; Lečbychová, Olga; Chlup, Tomáš; Antal, Róbert;
Open Access
Czech
Published: 18 Mar 2021
Publisher: Zenodo
Abstract
A comprehensive guide to AMČR-PAS, evidence of portable antiquities found by members of public in the Czech Republic. This guide is intended for professional archaeologists, a guide for general public can be found here 10.5281/zenodo.4114082 Návod k modulu AMČR-PAS, portálu amatérských spolupracovníků určeného k evidenci samostatných nálezů na území České republiky. Tento návod je určen archeologům, návod pro amatérské spolupracovníky viz 10.5281/zenodo.4114082
Subjects

archaeology, portable antiquities

Related to Research communities
Download from
lock_open
moresidebar