publication . Book . 2019

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Dobbersteinová, Jitka; Hudecová, Simona; Stožická, Zuzana;
Open Access Slovak
  • Published: 31 May 2019
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Efektívna komunikácia je kľúčová pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať výsledky vedeckej práce tak, aby boli dôveryhodné, viditeľné uprostred informačnej záplavy a dostupné pre každého, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahké, kým pre iného ťažšie než výskum samotný. Najmä začínajúci vedeckí pracovníci mávajú problémy zorientovať sa v zložitej, zvláštnej a občas nelogickej krajine vedeckého publikovania, formovanej rôznorodosťou vedných odborov, historickými rozhodnutiami, vývojom technických prostriedkov, finančnými tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľným objemom dobrovoľnej práce, ktorú autori, recenzenti a mnoho editorov vkladajú do systé...
Subjects
free text keywords: scholarly publishing, history of scholarly publishing, trends in scholarly publishing, scholarly writing, peer review, scientific journals, publication ethics, author rights, electronic information sources, literature search, future of libraries, scholarly publishing, history of scholarly publishing, trends in scholarly publishing, scholarly writing, peer review, scientific journals, publication ethics, author rights, electronic information sources, literature search, future of libraries
Any information missing or wrong?Report an Issue