Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Conference object . 2022

ISLOM FALSAFASIDA METAFIZIKANING YUZAGA KELISHI

Isakdjanov Ramziddin;
Open Access   Uzbek  
Published: 23 Feb 2022
Publisher: Zenodo
Abstract
Musulmon dunyosida murakkab fan sohasi shubhasiz islom falsafasidir. Bir tomondan ratsional tafakkur va mantiqiy xulosalar bo‘lsa, ikkinchi tomondan vahiyga asoslangan aqoid va diniy bilish orasida bahsli va munozarali masalalar yuzaga kelgan. Mazkur muammoni echishda metafizika sohasi yuzaga keldiki, unga asosan mutakallimlar murojaat etardi. Farobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd kabi daholar aynan metafizikani fanlarning onasi deb hisoblaganlar.
Download from
lock_open