Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2022

DEVIANT XULQ-ATVORNING YUZAGA KELISH SABABLARI

Xojabaeva Gulbanu Bahadir qizi; Ordabaeva Feruza Ordabay qizi; Sultanova Yuldiz Alimboy qizi;
Open Access   Uzbek  
Published: 14 Feb 2022
Publisher: Zenodo
Abstract
Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda jamiyatimizda yoshlar o’rtasida keng tus olayotgan deviant xulq-atvornig sodir bo’lishi, deviantlikning turlari, kelib chiqish sabablari va unga qarshi profilaktik choralar haqida so’z yuritiladi.
Subjects

Kalit so'zlar: Deviant xulq-atvor, deviant xulq-atvor turlari, qonnuni buzish, tarbiya, giyohvandlik, alkogalizm, anomiya, stress holatlar, o'z joniga qasd qilish,social meyor.

Download from