Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Conference object . 2022

MATRITSALAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Azizova Nilufar Abdupattayevna;
Open Access   Uzbek  
Published: 25 Jan 2022
Publisher: Zenodo
Abstract
Ushbu maqolada matritsalar to’g’risida ta’riflar keltirilgan bo’lib, bundan tashqari, matritsalar yordamida ishlab chiqarishni rejalashtirish, moddiy ishlab chiqarish orasidagi mavjud bogʼlanishlarni ifodalashda va boshqalarda, maʼlum darajada tartiblangan axborotlar sistemasiga asoslangan boʼlishi lozimligi haqida so’z boradi.
Download from
lock_open