Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Conference object . 2022

MUSIQA ORQALI MAKTAB O'QUVCHILARINING MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

Eshboboyeva Munira Mannon qizi;
Open Access   Uzbek  
Published: 23 Jan 2022
Publisher: Zenodo
Abstract
Ushbu maqolada musiqa orqali o‘quvchilarni matematik qobiliyatlarini shakllantirish kabi masalalar yoritilgan. Maktab o‘quvchilari bugun ko‘proq turli xil musiqa ohanglariga qiziqadi va shu orqali bolalarni maktabda turli xil fanlarga xususan matematika fanini o‘zlashtirishda o‘quvchilarni diqqatini jamlanishida musiqaning o‘rni beqiyosdir. Aynan maktab o‘quvchilarini musiqa orqali matematika faniga bo‘lgan qiziqish mexanizmini yanada takomillashtirishning samarali yo‘llari haqidagi fikrlar bayon qilingan.
Subjects

geometrik figura, grafik tasvir, video, tovush, matematik tasavvur.

Download from
lock_open