Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
ZENODO
Conference object . 2020
Data sources: ZENODO
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare: Materialele Conf. şt.-pract. intern., Ed. a 3-a, 08 mai 2020

Authors: Gagim, Ion; Şova, Tatiana;

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare: Materialele Conf. şt.-pract. intern., Ed. a 3-a, 08 mai 2020

Abstract

Întrunirea cadrelor ştiinţifico-didactice ale instituţiilor universitare şi preuniversitare din Republica Moldova, România, Germania, Belorus, Federația Rusă, Uzbekistan, Ucraina la Ediţia III-a a Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, organizată de către Catedra de științe ale educației în cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a avut ca obiectiv principal – analiza problemelor stringente de optimizare a procesului managerial prin sintetizarea ideilor inovatoare şi a practicilor avansate. Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice: • Viziune și strategii • Curriculum • Resurse umane • Comunitate și parteneriate. În discursurile participanţilor au fost reliefate un şir de probleme cu care se confruntă la ora actuală sistemul de management educațional.

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (3; 2020; Bălţi). Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Educational management: achievements and the development perspectives: Materials of the 3-st International Scientific Conference, Ediţia a 3-a, 08 mai 2020 / comitetul ştiinţific: Ion Gagim (preşedinte) [et al.]; comitetul de organizare: Tatiana Şova (preşedinte) [et. al.]. – Bălţi: S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 731 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-3422-5-4.

Keywords

conferinţă ştiinţifico-practică internaţională, managementul educaţional

13 references, page 1 of 2

1. ADAIR, John. Leadership strategic: Cum să gândim şi să planificăm strategic şi cum să oferim îndrumare. Bucureşti: Meteor Publishing, 2015. 125 p. ISBN 978-606-8653-15-0;

2. CANGEA, Petru. Managementul strategic în cadrul educaţional. Chişinău: CEP USM, 2004. 132 p. ISBN 9975-70-384-4;

3. GARVIN, David A. Building a Learning Organization. In: Harvard Business Review. 1993, nr. 71, pp. 78- 91;

4. Higher Education Governance, between democratic culture, academic aspirations and market forces, Council of Europe Higher Education Forum, Strasbourg, 22-23 September 2005 [citat 25 aprilie 2020]. Disponibil: https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Governance/GOV_recommendations_EN.pdf;

5. MIRON, Dumitru, STĂNCIULESCU, Gabriela, CIULU, Ruxandra, EPURE, Dănuț Tiberiu, IONICĂ, Andreea, MOCAN, Marian, NICOLAE, Mariana, POP, Carmen, PLATIS, Magdalena. Managementul Strategic. (Ediţie online) 2011, 142 p. ISBN 978-973-0-11685-4;

6. NEVIS, E.C., DIBELLA, A.J., GOULD, G. M. Understanding organizations as learning systems. In: Sloan Management Review. 1995, nr. 13 (1), p. 73. Библиографические ссылки:

1. ВАЧКОВ, И. В. Модели толерантного отношения к детям с ОВЗ у их сверстников. В: Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы междунар. науч. конф. Москва: МГППУ, 2011, с. 155-158. ISBN 978-5-94051-073-4;

2. ДАВЫДОВА, Л. H., КОЛОКОЛЬЦЕВА, М. А. Динамика нравственного развития младших школьников в условиях инклюзивного образования: региональный опыт. В: Психологическая наука и образование. 2011, № 1, с. 93-102;

3. КАРЫНБАЕВА, О. В. Подготовка педагогов к организации инклюзивного образования: монография. Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2018. 105 с. ISBN 978-5-8170-0362-8;

4. ЛЕОНГАРД, Э. И. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья как нормализующий фактор жизнедеятельности социума. В: Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2005, № 2, с. 3-6. ISSN 2074-4986;

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  OpenAIRE UsageCounts
  Usage byUsageCounts
  visibility views 46
  download downloads 2K
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
 • 46
  views
  2K
  downloads
  Powered byOpenAIRE UsageCounts
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
visibility
download
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
views
OpenAIRE UsageCountsViews provided by UsageCounts
downloads
OpenAIRE UsageCountsDownloads provided by UsageCounts
0
Average
Average
Average
46
2K
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.