publication . Article . 2020

Mind-game films a kino XXI wieku

W��odek, Patrycja;
Open Access Polish
  • Published: 23 Nov 2020
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Reviewed book Thomas Elsaesser Kino ��� maszyna my��lenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej przek��. Miros��aw Przylipiak et al. Gda��sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda��skiego 2018. ISBN 9788378656562, ss. 266. Book cover �� by Karolina Zarychta Patrycja W��odek, dr hab. prof. UP; zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; filmoznawczyni; autorka ksi����ek Kres niewinno��ci. Obraz i upami��tnienie ery Eisenhowera w ameryka��skich filmach i serialach ��� pomi��dzy reprezentacj��, nostalgi�� a krytycznym retro (2018) i �����wiat by�� przemoczon�� pustk�����. Czarny krymina�� Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015); wsp����redaktorka tom��w zb...
Any information missing or wrong?Report an Issue