publication . Report . 2019

Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...
Open Access Polish
  • Published: 10 Oct 2019
  • Publisher: Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
Abstract
***Abstract in English below*** Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom know-how, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wykorzystania...
Subjects
free text keywords: Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe, Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe
Communities
Other Communities
  • Social Science and Humanities
Download fromView all 2 versions
Open Access
Zenodo
Report . 2019
Provider: Datacite
Open Access
Zenodo
Report . 2019
Provider: Datacite
Open Access
ZENODO
Report . 2019
Provider: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue