publication . Article . 2020

Basic Epidemiological Parameters at the end of the 5th month of the COVID-19 Outbreak

Oktay Sarı; Tuğrul Hoşbul; Fatih Şahiner;
Open Access Turkish
  • Published: 31 May 2020
Abstract
Özet Küresel çapta neden olduğu etkileri nedeniyle yüzyılın salgını olarak niteleyebileceğimiz COVID-19 pandemisinin başlaması üzerinden 5 aylık bir süre geçti. Bu süreçte başlangıçta sınırlı sayıdaki çalışmanın veya matematiksel modelleme ve simülasyonların sunduğu veriler üzerinden anlaşılmaya çalışılan salgın epidemiyolojisine dair bilgiler, yerini farklı ülkelerden gelen yeni çalışma verilerine ve bu verilerin havuzlanarak incelendiği sistematik derlemeler ve meta analizlerin sunduğu daha güvenilir sonuçlara bırakmaktadır. Bu makalede SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının inkübasyon periyodu, bulaştırıcılık dönemi ve süresi, bulaşma alanları (nozokomiyal bulaş, haneh...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: SARS-CoV-2, Atak Hızı, Bulaştırıcılık Katsayısı, SARS-CoV-2, Pandemic, Attack Rate, Reproduction Number, Epidemiology, medicine.medical_specialty, medicine, Environmental health, Outbreak, business.industry, business, Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Any information missing or wrong?Report an Issue