publication . Article . 2020

Basic Principles of Polymerase Chain Reaction Technology

Kemal Tekin; İsmail Selçuk Aygar; Tuğrul Hoşbul;
Open Access
  • Published: 21 May 2020 Journal: Journal of Molecular Virology and Immunology, volume 1, pages 57-66 (issn: 2717-7874, Copyright policy)
  • Publisher: Journal of Molecular Virology and Immunology
Abstract
Özet Kary Mullis’in 1984 yılında bulduğu ve kendisine Nobel ödülü kazandıran polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), spesifik DNA sekanslarının in-vitro DNA sentezi yoluyla eksponensiyel (üstel) olarak çoğaltılabildiği hızlı ve duyarlılığı yüksek bir tekniktir. PCR temel olarak bir DNA çoğaltma yöntemidir, bu yöntemle RNA çoğaltılmak istenirse önce "revers transkriptaz" enzimi kullanılarak hedef RNA sekanslarının DNA kopyaları (komplementer DNA, cDNA) çıkartılır ve PCR ile bu cDNA molekülleri çoğaltılır. PCR'ın kullanılmasıyla belirli bir genetik segmentin, birkaç kalıp DNA molekülünden başlayarak milyonlarca kopyası üretilebilmektedir. Kromozomal DNA'nın in-vivo rep...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Amplifikasyon, DNA, Polimeraz, PCR tamponu, Master miks, Chemistry, Combinatorial chemistry, Polymerase chain reaction, law.invention, law
Any information missing or wrong?Report an Issue