publication . Article . Other literature type . 2019

COBISS in Macedonia: review of two anniversaries

Žaklina Gjalevska;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2019 Journal: Bosniaca (issn: 1512-5033, eissn: 2303-8888, Copyright policy)
  • Publisher: Bosniaca, National and University Library of Bosnia and Herzegovina
Abstract
Ovaj rad daje kratak pregled primjene organizacionog modela i programske opreme COBISS u razvoju nacionalnog bibliotečno-informacijskog sistema u Makedoniji u proteklih 30 godina. Počeci primjene COBISS-a vode još od 1989. u okviru sistema uzajamne katalogizacije u projektu SNTIJ/BIS. Nakon raspada Jugoslavije i prestanka funkcioniranja sistema uzajamne katalogizacije, zbog potrebe uvođenja novih tehnologija i automatizacija svojih procesa nekoliko makedonskih biblioteka su ponovo počele da koriste programsku opremu COBISS. U 2004. godini, kada je veći broj biblioteka projavilo interes za primjenu programske opreme COBISS, Ministarstvo kulture RM je odlučilo da ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: COBISS.MK; VBM Centar; nacionalni bibliotečno-informacijski sistem Makedonije; automatizacija biblioteka; COBISS.Net; E-CRIS.MK, COBISS.MK; VLM Centre; national library information system of Macedonia; library automation; COBISS.Net; E-CRIS.MK
Any information missing or wrong?Report an Issue