publication . Other literature type . Article . 2019

The role of the institution of ombudsman and courts in court proceedings in cases of discrimination in Bosnia and Herzegovina

Mirza Čaušević;
Open Access Bosnian
  • Published: 27 Sep 2019 Journal: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, volume 56, issue 3 (issn: 0584-9063, eissn: 1847-0459, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of law University of Split
Abstract
Prilikom čitanja samog naslova članka, nužno je istaknuti ulogu i značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, najvažnije nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Shodno tome, po logici razmišljanja, jasno se može zaključiti da najvažniji segment djelovanja, gore pomenute nacionalne institucije, svakako jeste sprječavanje, odnosno eliminiranje svih oblika posredne i neposredne diskriminacije. U skladu s tim, autor je pored uvodnih i zaključnih razmatranja, članak odlučio podijeliti na četiri (4) radna dijela. U prvom dijelu članka, pod naslovom „Teorijska determiniranost diskriminacije“ daju se opšte informacije...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Institucija ombudsmena za ljudska prava; diskriminacija; ljudska prava; Bosna i Hercegovina; Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ombudsman Institution for Human Rights. -Discrimination. - Human rights. - Bosnia and Herzegovina. - Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina
Any information missing or wrong?Report an Issue