publication . Article . 2019

The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era

Erkan Doğan;
Open Access
  • Published: 01 Apr 2019 Journal: İnsan ve İnsan Dergisi (eissn: 2148-7537, Copyright policy)
  • Publisher: IInsan ve Insan Dergisi
Abstract
Türkiye’de halkçılığın kökenlerini II. Meşrutiyet döneminekadar götürebilmemiz mümkündür. Bu ideolojinin ilk biçimlerini Ziya Gökalp veYusuf Akçura gibi Türk milliyetçisi entelektüellerin yazılarında görebiliriz.Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de, halkçılığın bu erken dönem tarihinin kaderiTürk milliyetçiliğinin tarihi tarafından belirlenmiştir. Halkçılık, Türkmilliyetçiliğini oluşturan ve besleyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Dayanışma(tesanüt) kavramının Gökalp tarafından, Durkheim sosyolojisi yoluyla, halkçılığınsöylemine katılmasıyla birlikte Türk halkı, imtiyazsız ve sınıfsız bir kitleolarak tahayyül edilmeye başlanmıştır. Bu miras erken Cumhuriyet dön...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Halkçılık, Dayanışma, Milliyetçilik, II. Meşrutiyet Dönemi, Erken Cumhuriyet Dönemi, Populism, Solidarism, Nationalism, Second Constitutional Period, Early Republican Era, Halkçılık,Dayanışma,Milliyetçilik,II. Meşrutiyet Dönemi,Erken Cumhuriyet Dönemi, Populism,Solidarism,Nationalism,Second Constitutional Period,Early Republican Era, lcsh:History of scholarship and learning. The humanities, lcsh:AZ20-999, lcsh:Social sciences (General), lcsh:H1-99
Any information missing or wrong?Report an Issue