publication . Article . 2017

Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri / Human-Nature Relationships within the Triangle of Commensalism, Mutualism and Parasitism

Süleyman Dönmez; Mehmet Ali Çelik;
Open Access Turkish
  • Published: 23 Oct 2017 Journal: İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, volume 14, pages 301-313 (issn: 2148-7537, Copyright policy)
  • Publisher: Okur Yazar Derneği
  • Country: Turkey
Abstract
İnsan dışı doğada,canlılar arasında çeşitli birliktelik türleri mevcuttur. Bu etkileşimlerde,bazen ilişki içerisinde olan tüm canlılar fayda sağlarken kimi zaman isecanlılardan birisinin yarar, diğerinin zarar gördüğü birliktelikler olmaktadır.Tüm bu ilişkilerin genel adına birlikte (simbiyoz) yaşam denilmektedir. Birlikteyaşam tek taraflı birliktelik (kommensalizm), karşılıklı fayda birlikteliği (mutualizm)ve asalaklık (parazitizm) olmak üzere üç farklı şekilde görülmektedir. Bu çalışmainsan-doğa ilişkilerini, onto-epistemik manada logos ile tin arasındaki köprülerikaldırmadan karşılıklı fayda birlikteliği bağlamında yeniden ele almaktadır. Nous-logosdiyalektiğ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ekolojik kriz, Etik, İnsan-doğa ilişkileri, Logos, Nous, Ecological crisis, Ethics, Human-nature relationships, Ecological crisis,Ethics,Human-nature relationships,Logos,Nous, Ekolojik Kriz,Etik,İnsan-Doğa İlişkileri,Logos,Nous, Beşeri Bilimler, Kültürel Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Sanat, Film, Radyo, Televizyon, Kadın Araştırmaları, Psikoloji, İletişim, Halkla İlişkiler, İşletme, Hukuk, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Kentsel Çalışmalar, İktisat, Tarih, Antropoloji, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Edebiyat, Edebi Teori ve Eleştiri, Kamu Yönetimi, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Etnik Çalışmalar, Siyasi Bilimler, Mantık, Tiyatro, İşletme Finans, lcsh:History of scholarship and learning. The humanities, lcsh:AZ20-999, lcsh:Social sciences (General), lcsh:H1-99, Humanities, Philosophy
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue