publication . Article . 2014

Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri / Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions

Buşra Erimli;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Apr 2014 Journal: İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, volume 1, pages 23-34 (issn: 2148-7537, Copyright policy)
  • Publisher: Okur Yazar Derneği
Abstract
Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Meslek etiği, iş etiği, meslek örgütü, gazetecilik etik ilkeleri, Professional ethics, business ethics, professional association, ethical principles in journalism, Professional ethics, business ethics, professional association, ethical principles in journalism, Meslek etiği, iş etiği, meslek örgütü, gazetecilik etik ilkeleri, lcsh:History of scholarship and learning. The humanities, lcsh:AZ20-999, lcsh:Social sciences (General), lcsh:H1-99
Any information missing or wrong?Report an Issue