publication . Article . 2018

Karakteristik Sea Keeping Kapal Angkut Ikan 60 GT di Sebaran Wilayah Perikanan Perairan Indonesia

Waluyo Waluyo; Setyo Leksono; Muhammad Guruh S;
Open Access English
  • Published: 26 Dec 2018 Journal: Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim (issn: 2614-641X, eissn: 1978-886X, Copyright policy)
  • Publisher: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Abstract
<jats:p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan lokasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) No.51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan konektivitas hasil tangkapan ikan nelayan untuk dikelola mulai pendaratan, penyimpanan hingga pemasarannya.  Selama ini hasil tangkapan ikan dari nelayan hanya dipasarkan pada area terbatas yang dikarenakan sarana transportasi kapal pengangkut ke area pemasaran besar yang belu...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Fishery, Physics, Kapal, biology.organism_classification, biology
Any information missing or wrong?Report an Issue