publication . Article . Other literature type . 2020

Vloga imunskega sistema in imunoterapija pri trojno negativnem raku dojk

Grašič Kuhar, Cvetka;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 May 2020 Journal: Onkologija (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  • Country: Slovenia
Abstract
Interakcija med tumorskimi celicami in imunskimi celicami tumorski stromi je pomembna za nastanek, razvoj in napredovanje raka. Pri raku dojk je najbolj preučena vloga tumorskega limfocitnega infiltrata (TIL) in izraženosti liganda za programirano smrt-1 (PD-L1). Večja izraženost TIL je neodvisni napovedni dejavnik za popolno patološko remisijo po neoadjuvantni sistemski terapiji pri HER2+ in trojno negativnem podtipu raka dojk ter za celotno preživetje pri trojno negativnem raku dojk. Največ raziskav z zaviralniki kontrolnih točk (imunoterapijo) poteka pri trojno negativnem metastatskem raku dojk. V klinični praksi se že uporablja atezolizumab v kombinaciji z n...
Subjects
free text keywords: trojno negativen rak dojke, PD-L1, limfocitna infiltracija tumorja, imunoterapija, Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, RC254-282, rak dojke, imunski sistem, trojno negativni rak dojk, udc:618.1
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue