publication . Article . Other literature type . 2020

Knowledge of cancer risk factors among Slovenian teenagers

Košir, Ana; Hadžić, Enej; But Hadžić, Jasna;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 May 2020
  • Publisher: Onkološki inštitut
  • Country: Slovenia
Abstract
Uvod: Glede na trenutne trende lahko pričakujemo, da naj bi eden od dveh fantov in ena od treh deklet današnjih najstnikov do 75. leta starosti zboleli za rakom. Po podatkih državnega programa za obvladovanje raka bi lahko kar 40 % rakavih bolezni preprečili z zdravim načinom življenja in izogibanjem dejavnikom tveganja. Za to bi morali najstniki dobro poznati dejavnike tveganja, da bi v prihodnosti zmanjšali pojavnost te bolezni. Namen: Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kako dobro najstniki poznajo dejavnike tveganja nastanka raka, ter preveriti, ali je razlika v znanju med spoloma ter med različno starimi najstniki. Metode dela: V raziskavo smo vključil...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: onkologija, dejavniki tveganja, najstniki, kajenje, alkohol, telesna aktivnost, prehrana, osnovna šola, UV sevanje, udc:613.9, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue