publication . Other literature type . Article . 2020

Our experience with bevacizumab in the primary treatment of epithelial ovarian cancer

Erik Skof; Dušan Mangaroski;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 May 2020
  • Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike
  • Country: Slovenia
Abstract
Izhodišče: Zdravilo bevacizumab uporabljamo v sklopu primarnega sistemskega zdravljenja napredovalega epitelijskega raka jajčnikov v kombinaciji s paklitakselom in karboplatinom od leta 2013. Namen: Prikazati učinkovitost in varnost zdravljenja z bevacizumabom v redni klinični praksi v sklopu primarnega zdravljenja raka jajčnikov. Metode: V retrospektivno analizo smo vključili bolnice z epitelijskim rakom jajčnikov, ki so se zdravile z bevacizumabom na Onkološkem inštitutu Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016. Cilja raziskave sta bila varnost in učinkovitost (preživetje brez ponovitve bolezni, celokupno preživetje) zdravljenja z bevacizumabom. Razis...
Subjects
free text keywords: rak jajčnikov, epitelijski rak, bevacizumab, kemoterapija, epitelijski ovarijski rak, neželeni učinki, učinkovitost, udc:618.1, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue