publication . Article . Other literature type . 2020

Obsevanje bolnikov z vstavljenim srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem

Oblak, Irena; Peterlin, Primož; Žižek, David;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Jan 2020 Journal: Onkologija, volume 23, issue 2 (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  • Country: Slovenia
Abstract
Znano je, da ionizirajoče sevanje lahko okvari vstavljeno elektronsko napravo, kot je srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker, PM) ali kardioverter-defibrilator (angl. implantable cardioverter defibrillator, ICD), če leži v obsevalnem polju. Nedavna odkritja pa navajajo tudi možno okvaro elektronske naprave, ki leži izven obsevalnega polja, zaradi sipanega sevanja oz. nastanka sekundarnih nevtronov, predvsem pri uporabi višjih energij fotonskega snopa. Iz tega razloga so bila izdelana nova priporočila obsevanja bolnikov z vstavljenimi srčnimi spodbujevalniki ali kardioverterji-defibrilatorji. Ionizing radiation can damage an inserted electronic device, such as a p...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: radioterapija, okvara elektronske naprave, pacemaker, defibrilator, okvara elektronske naprave, radioterapija, pacemaker, defribilator, srčni spodbujevalnik, defibrilator, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282, udc:615.82/.84
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue