publication . Other literature type . Article . 2019

Evaluation of patient's satisfaction with radiotherapy services at Institute of Oncology Ljubljana

Valerija Žager Marciuš;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 May 2019
  • Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike
  • Country: Slovenia
Abstract
Uvod: Bolniku prijazne zdravstvene organizacije razumejo zadovoljstvo svojih bolnikov kot ključno pri načrtovanju in izvajanju zdravstvenih storitev. Analize o zadovoljstvu bolnikov so zdravstvenemu osebju v pomoč pri odkrivanju pomanjkljivosti pri zdravstveni oskrbi bolnika, ugotavljanju izobraževalnih potreb ter nagrajevanju in krepitvi delovne motivacije osebja. Namen raziskave je ugotoviti zadovoljstvo bolnikov na teleradioterapevtskem oddelku na Onkološkem inštitutu Ljubljana z ocenjevanjem različnih poklicnih profilov (medicinske sestre, radiološki inženirji, zdravniki radioterapevti onkologi) in celotne zdravstvene oskrbe. Metode: Empirični del raziskave ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: bolniki, teleradioterapija, onkologija, kakovost storitev, patients, teleradiotherapy, oncology, quality service, bolnik, zadovoljstvo, Onkološki inštitut Ljubljana, udc:615.82/.84, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue