publication . Book . Other literature type . Article . 2020

Awareness of malignant melanoma, risk factors and related behavior towards them among adolescents in Slovenia

Katja Leskovšek; Janja Ocvirk;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Jan 2020
  • Publisher: Onkološki inštitut
  • Country: Slovenia
Abstract
Incidenca malignega melanoma v Sloveniji v zadnjih desetletjih strmo narašča, poznavanje malignega melanoma in dejavnikov tveganja pa je med populacijo še vedno vprašljivo in malo raziskano. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni je delovanje ultravijoličnih žarkov, pred katerimi se je treba fizično zaščititi in uporabljati sredstva za zaščito pred soncem, predvsem v mladosti. Namen raziskave je bil pridobiti podatke o poznavanju malignega melanoma, dejavnikov tveganja in odnosu do njih ter primerjava odgovorov med študenti Medicinske fakultete in študenti treh ostalih fakultet. V presečno in anketno raziskavo so bili vključeni študentje štirih fak...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: tumor, melanom, zdravljenje, zborniki, 610 Medical sciences; Medicine, malignant melanoma, risk factors, adolescent population, maligni melanom, dejavniki tveganja, mlada odrasla populacija, udc:616-006.8(082), udc:616.5, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue