publication . Article . 2020

Kentsel Faaliyetlerin Kıyı Akiferlerine Etkileri: Doğu Karadeniz Havzası Örneği

Fatma Gültekin; Esra Hatipoğlu Temizel;
Open Access Turkish
  • Published: 15 Jan 2020
  • Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract
Ortalama yağış yüksekliği 1300 mm olan Doğu Karadeniz Havzası ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir. Ancak bu bölge, topoğrafyasının aşırı derecede eğimli, havzada yüzeylenen kayaçların geçirimsiz-az geçirimli olmasına bağlı olarak kaynak ve yeraltısuyu potansiyeli açısından ülkemizin en fakir bölgeleri arasında yer alır. Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca kuzeyden güneye doğru derin vadiler oluşturarak akan akarsuların taşıdığı alüvyonlar denize yakın kısımlarda yeraltısuyu bakımından önem taşımaktadır. Kalınlıkları ve genişlikleri kuzeyden güneye gidildikçe azalan alüvyonların uzunlukları 1 km ile 16 km ve genişlikleri ise 50 m ile 1500 m arasında değişmekt...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Kıyı akiferleri,Doğu Karadeniz Havzası,kentsel faaliyetler, Coastal aquifers,Eastern Black Sea Basin,urban activities, Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue