publication . Article . 2017

Enflasyon Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Uzerine Bir Uygulama

Özge Korkmaz;
Open Access Turkish
  • Published: 04 Dec 2017
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışmada Türkiye örnekleminde 1998:01-2015:04 dönemi için enflasyon oranlarını etkileyen faktörler regresyon analizi aracılığıyla ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada üretici ve tüketici fiyat endeks değerlerinden hareketle elde edilen enflasyon oranı kullanılmış ve GSYİH artış oranı, para arzı, vadeli mevduat faiz oranı, nominal ücretler, yurtiçi reel kredi hacmi ile ABD doları cinsinden reel döviz kuru değişkenlerinin enflasyon oranları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, vadeli mevduat faiz oranının hem kısa hem de uzun dönemde enflasyon oranlarını etkilediği belirlenmiştir. Buna ek olarak çalışmada, enflasyon oranlarını kısa d...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Tarih, Enflasyon,Türkiye,Regresyon Analizi, Inflation,Turkey,Regression Analysis, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Reel, Humanities, lcsh:Political science, lcsh:J, lcsh:Political science (General), lcsh:JA1-92, lcsh:Economics as a science, lcsh:HB71-74
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue