publication . Article . 2021

Bir Tarihî Vesika: Ali İlhami Dede’nin Bilinmeyen Divanı

Atiye Nazlı;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Feb 2021
  • Publisher: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Abstract
Alevi Bektaşi tarikatı içinde yetişmiş son postnişin olan Ali İlhami Dede hakkındakaynaklarda çok az bilgi bulunmaktadır. Daha önce birkaç farklı kitapta rastlananşiirleri, torunu tarafından düzenlenerek 20. yüzyıl başlarında yaşadığı çevre baştaolmak üzere, dergâhının bulunduğu mekân ve tarihi gelişiminin de yer aldığı birdivan olarak yayınlanmıştır.Ali İlhami Dede’nin hayatı hakkında satır aralarında yer alan sınırlı bilgiler dışında,eserde gördüğümüz şairin bağlı olduğu dergâhın 10. yüzyıldan itibaren piri veposta oturan dede ve babaların ad silsilesi oldukça önemlidir. Tarihî kaynaklardayer alan Battal Gazi’nin medfun bulunduğu yer, devamında Danişment Gazi ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ali İlhami Dede,divan,ehli beyt, ali i̇lhami dede, divan, poem, ehli beyt, history, lcsh:Geography. Anthropology. Recreation, lcsh:G, lcsh:Folklore, lcsh:GR1-950
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue