publication . Article . Other literature type . 2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3)

Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 22 Jan 2015
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  • Country: Norway
Abstract
Publisert versjon, som også er tilgjengelig på <a href=http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3>http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3</a> Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvind Rø og Jan H. Rosenvinge. Den tredje versjonen av EDI ble publisert i 2004 og er en revidert utgave av EDI-2. EDI-3 er et selvrapporteringsinstrument for ungdom fra 13 år til voksen alder, som måler symptomer og psykologiske trekk som er relatert til spiseforstyrrelser og består av 91 spørsmål fordelt på tolv delskalaer. Litteratursøket etter norske, danske og svenske artikler med informasjon om...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: :Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 [VDP], Psychometric properties
24 references, page 1 of 2

Dare, C., Chania, E., Eisler, I., Hodes, M., & Dodge, E. (2000). The Eating Disorder Inventory as an instrument to explore change in adolescents in family therapy for anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 8, 369-383. doi: 10.1002/1099- 0968(200010)8:5<369::AidErv375>3.0.Co;2-6

Engelsen, B. K., & Laberg, J. C. (2001). A comparison of three questionnaires (EAT12, and EDE-Q) for assessment of eating problems in healthy female adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 55, 129-135. doi: 10.1080/08039480151108589 [OpenAIRE]

Friborg, O., Clausen, L., & Rosenvinge, J. H. (2013). A five-item screening version of the Eating Disorder Inventory (EDI-3). Comprehensive psychiatry, 54, 1222-1228. doi: 10.1016/j.comppsych.2013.05.004 [OpenAIRE]

Garner, D. M. (1991). Eating disorder inventory-2. Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Research, Inc.

Garner, D. M. (2004). Eating disorder inventory-3. Professional manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Research, Inc.

Garner, D. M., & Olmstead, M. P. (1984). Eating disorder inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Ressources.

Garner, D. M., Olmstead, M. P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2, 15-34. doi: 10.1002/1098- 108X(198321)2:2<15::AIDEAT2260020203>3.0.CO;2-6

Karlsen, K. E. (2011). Yoga som terapeutisk verktøy for kvinner med spiseforstyrrelser : En kvantitativ pilotstudie. (Masteroppgave), Universitet i Oslo. Innhentet fra https://www.duo.uio.no/handle/10852/1 8129

Lichtenstein, M. B., Andries, A., Hansen, S., Frystyk, J., & Stoving, R. K. (2014). Exercise

of Sport Medicine, 0, 1-6. doi:

10.1097/jsm.0000000000000110

Martinsen, M., Bratland-Sanda, S., Eriksson, A. K., & Sundgot-Borgen, J. (2010). Dieting to win or to be thin? A study of dieting and disordered eating among adolescent elite athletes and non-athlete controls. British Journal of Sports Medicine, 44, 70-76. doi: 10.1136/bjsm.2009.068668 [OpenAIRE]

Martinsen, M., Holme, I., Pensgaard, A. M., Torstveit, M. K., & Sundgot-Borgen, J. (2014). The development of the Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire (BEDA-Q). Medicine and Science in Sports and Exercise, 46, 1666-1675. doi: 10.1249/mss.0000000000000276 [OpenAIRE]

Nilsson, K., Engstrom, I., & Hagglof, B. (2012). Family climate and recovery in adolescent onset eating disorders: A prospective study. European Eating Disorders Review, 20, e96-102. doi: Doi 10.1002/Erv.1127

Nyman-Carlsson, E., Engström, I., Norring, C., & Nevonen, L. (2014). Eating Disorder Inventory-3, validation in Swedish patients with eating disorders, psychiatric outpatients and a normal control sample. Nordic Journal of Psychiatry, 69, 142-151. doi: 10.3109/08039488.2014.949305

24 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue