publication . Article . 2017

Béal Bochtan bhéaloidis: Myles na gCopaleen agus a luath-chritíc ar an bhailiú ghairmiúil

Aisling Ní Churraighín;
Open Access
  • Published: 01 Oct 2017 Journal: COMHARTaighde (eissn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Sa bhliain 1941, d’fhoilsigh Brian Ó Nualláin a úrscéal scigbheathaisnéisiúil An Béal Bocht faoin ainm cleite Myles na gCopaleen. Bíodh is gur scigaithris is ea An Béal Bocht ar na dírbheathaisnéisí Gaeltachta go príomha, díol spéise is ea an chritíc a dhéanann an Nuallánach ar thionscadal bhailiú an bhéaloidis agus ar léann na heitneagrafaíochta san úrscéal fosta. Dar ndóigh, foilsíodh an t-úrscéal nuair a bhí Coimisiún Béaloideasa Éireann (1935–1971) ina luathbhlianta agus deireadh tagtha le hInstitiúid Bhéaloideas Éireann (1930–1935). Dírítear san alt seo ar an chuntas ghearr a thugann príomhcharachtar an úrscéil, Bónapart Ó Cúnasa, ar an bhailitheoir ‘uasal’...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Myles na gCopaleen, An Béal Bocht, bailitheoirí béaloidis, Coimisiún Béaloideasa Éireann, Institiúid Bhéaloideas Éireann, dírbheathaisnéisí Gaeltachta, eitneagrafaíocht, History, Theology, lcsh:Folklore, lcsh:GR1-950, lcsh:Language and Literature, lcsh:P
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue