publication . Article . 2018

Kim są polscy humaniści cyfrowi?

Maciej Maryl;
Open Access
Abstract
Autor przybliża sylwetkę polskich humanistów cyfrowych na podstawie wyników europejskiego sondażu praktyk oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku przez Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Methods and Practices Observatory – DiMPO) – grupę roboczą europejskiego konsorcjum DARIAH. Wyniki analizowane są w kontekście obecnej w literaturze przedmiotu koncepcji o falach humanistyki cyfrowej: pierwsza to prosta digitalizacji, druga – zastosowanie zaawansowanych metod cyfrowych, trzecia – krytyczny namysł nad epistemologią cyfrowych instrumentów. Autor proponuje stopniowalne definiowanie humanis...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: digital humanities, humanistyka cyfrowa, Digital Methods and Practices Observatory, DiMPO, DARIAH, digitalisation, methodology, survey, Literature and Literary Theory, Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Methods and Practices Observatory – DiMPO), digitalizacja, digitalization, Physics, Theology
Communities
Other Communities
  • Social Science and Humanities
Download fromView all 3 versions
Open Access
OpenEdition
Article . 2019
Provider: OpenEdition
Open Access
Teksty Drugie
Article . 2017
Provider: ZENODO
null
Teksty Drugie
Article . 2018
Provider: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue