publication . Article . 2019

Stereotypier, diskriminering og slåssing. Italiensk innvandring til Norge

Monica Miscali;
Open Access Norwegian
  • Published: 21 Mar 2019
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Italienerne var blant de første innvandrerne til Norge på 1950-tallet. Årsakene til at italienerne flyttet til denne avsidesliggende delen av Europa skilte seg ut fra de som drev den italienske migrasjonen rettet mot andre europeiske land i samme periode. Migrasjonsstrømmene ble kanalisert langs ruter som ofte ble forbundet med en lang felles historie: den sirkulære mobiliteten til oldtidens regimer (ancien régime). Til tross for at antallet italienske innvandrere skulle vise seg aldri å bli særlig stort, utgjorde de likevel den største gruppen av sydeuropeiske innbyggere i Norge. Nordmennene for sin del var ikke vant til disse nye utlendingene, og det tok ikke ...
Subjects
free text keywords: Sociology and Political Science, History, Italiensk immigrasjon, diskriminering, stereotypier, Italian Immigration, discrimination, stereotypes, lcsh:Socialism. Communism. Anarchism, lcsh:HX1-970.7, lcsh:Economic history and conditions, lcsh:HC10-1085
Any information missing or wrong?Report an Issue