publication . Article . 2017

Power continuity at the mouth of the Trondheimsfjord in central Norway. Archaeology and Vegetation History 800 BC - 1200 AD.

Thyra Solem; Birgitta Berglund;
Open Access
  • Published: 10 Oct 2017 Journal: Heimen, volume 54, pages 206-234 (issn: 0017-9841, eissn: 1894-3195, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Munningen av Trondheimsfjorden strekker seg langt inn i landet mot øst. Ferdselsveier langs de store elvene fører videre fra Trondheimsfjorden til Bottenhavet. Her diskuteres maktkontinuitet ved fjordmunningen ut fra materielle levninger fra yngre bronsealder til tidlig middelalder. Ørlandet ved fjordmunningen er sentralt, og prestegården på Veklem brukes som hovedeksempel. Der finner vi Sør-Trøndelags kanskje største gravhaug og en steinkirke med røtter i AD 1000-1300. Arkeologiske utgravinger i tiårene rundt år 2000 har påvist spor etter folk fra AD 800-1200 der.Den første pollenanalysen kombinert med makrofossilundersøkelse for å belyse en forhistorisk gard i...
Subjects
free text keywords: Arkeologi, Archaeology, Vegetasjonshistorie, Vegetation history, :Arkeologi: 090 [VDP], :Archaeology: 090 [VDP], lcsh:Norway, lcsh:DL401-596, Ethnology, Art, media_common.quotation_subject, media_common
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 3 versions
Heimen
Article . 2017
Heimen
Article . 2017
Provider: Crossref
Heimen
Article
Provider: UnpayWall
Any information missing or wrong?Report an Issue