publication . Article . 2019

Har vi behov for straffebud om datakriminalitet?

Inger Marie Sunde;
Open Access Norwegian
  • Published: 28 Jun 2019
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen). Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere dette. Av hensyn til legalitetsprinsippet og behovet for en rimelig tilgjengelig og klar straffelov for...
Subjects
free text keywords: datakriminalitet, bedrageri, skadeverk, datainnbrudd, ulovlig overvåking, tingsrett, etterforskning, lovbrudd, internett, datakriminalitet, bedrageri, skadeverk, datainnbrudd, ulovlig overvåking, tingsrett, etterforskning, lovbrudd, internett
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue